climaveneta

Dokumentacija

preko 1400 dokumenata raznih vrsta. niste uspjeli pronaći što vam treba? Koristite tipke ctrl+f za pretragu ili…

        Dizalice topline

DIZALICE VODA-VODA (reverzibilne na hidrauličkoj strani)

DIZALICE VODA-VODA (samo grijanje)

DIZALICE ZRAK-VODA (samo grijanje)

GEOTERMALNA DIZALICA (samo grijanje)

GEOTERMALNA REVERZIBILNA DIZALICA

Reverzibilne dizalice voda-voda

Reverzibilne dizalice zrak-voda

        Integra

Jedinice za istovremenu i neovisnu pripremu tople i hladne vode

VODOM HLAĐENI

ZRAKOM HLAĐENI

        KLIMA KOMORE

Air handling units

        Pomoćne jedinice

Ancillary products

KONDENZACIJSKE JEDINICE

        RashladniCI

Chiller

Condenserless (bez kondenzatora)

VODOM HLAĐENI

ZRAKOM HLAĐENI

Zrakom hlađeni – Free-cooling

        ROOFTOP jedinice

Reverzibilni zrakom hlađeni

Zrak-zrak (samo hlađenje)

        Ventilokonvektori

Hydronic terminals

Fan coils (podno-podstropni sa ili bez maske)

Kanalski

Kazetni

Rekuperatori

ZIDNI